earth6.gif (1019 bytes) Funduc Software earth6.gif (1019 bytes)

Internationella versioner - Översikt


Språk

Svenska
>>Översikt<<
  Search and Replace
  Directory Toolkit

Engelska
  Översikt
  Search and Replace
  Directory Toolkit

Chinese
  Overview
  Search and Replace
  Directory Toolkit

Tyska
  Översikt
  Search and Replace
  Directory Toolkit
  Registry Toolkit   

Danish
  Overview
  Search and Replace
  Registry Toolkit

Holländska
  Översikt
  Search and Replace
  Directory Toolkit

Franska
  Översikt
  Search and Replace
  Directory Toolkit

Greek
  Overview
  Search and Replace
  Directory Toolkit

Italienska
  Översikt
  Search and Replace
  Directory Toolkit

Japanska
  Översikt
  Search and Replace
  Directory Toolkit

Norska
  Översikt
  Search and Replace
  Directory Toolkit

Portugisiska
  Översikt
  Search and Replace
  Directory Toolkit

Spanish
  Overview
  Search and Replace
  Directory Toolkit

  
Vi är glada att meddela att våra internationella versioner nu även inkluderar tyska, franska, italienska, japanska, hollänska, portugisiska svenska och norska versioner. Nedanstående tabell visar nuvarande tillgänglighet och projekt som är under utveckling. Vi kommer att uppdatera denna sida så fort något ändras.

Funduc Softwares internationella produkter

Komponenter

Version

Produkt 

Gränssnitt

Dokumentation

Chinese (Simplified)

Search and Replace
Directory Toolkit
Registry Toolkit

Y
N
N

N
N
N

Danish

Search and Replace
Directory Toolkit
Registry Toolkit

Y
Y
Y

N
N
N

Tyska

Search and Replace
Directory Toolkit
Registry Toolkit

J
J
J

J
J
N

Holländska

Search and Replace
Directory Toolkit

J
J

N
N

Franska

Search and Replace
Directory Toolkit

J
J

J
J

Greek

Search and Replace
Directory Toolkit

J
J

N
N

Italienska

Search and Replace
Directory Toolkit

J
J

J
N

Japanska

Search and Replace
HexView
Directory Toolkit

J
J
J

J
Ej tillg.
N

Norska

Search and Replace
Directory Toolkit

J
J

N
N

Portugisiska 

Search and Replace
Directory Toolkit

J
J

Under prod.
N

Spanish

Search and Replace
Directory Toolkit

J
J

N
N

Svenska

Search and Replace
Directory Toolkit

J
J

N
N

Särskilt tack till våra översättare! Kontakta dem direkt om Du behöver anpassning av Dina produkter. För synpunkter på våra produkter, skriv till Funduc Software: support@funduc.com.

Vi utvecklar internationella versioner av våra andra produkter. Kontakta Mike Funduc på support@funduc.com om du vill göra en version på ditt språk.


[Back] [Home]

© 1995-2018 Funduc Software. All rights reserved.
http://www.funduc.com
http://www.searchandreplace.com
Skicka synpunkter till webmaster@funduc.com