Funduc Software Home

Overzicht van internationale versies


Taaloverzicht

Nederlands
>>Overview<<
  Search and Replace
  Directory Toolkit

Chinese
  Overview
  Search and Replace
  Directory Toolkit

Danish
  Overview
  Search and Replace
  Registry Toolkit

Duits
  Overview
  Search and Replace
  Directory Toolkit
  Registry Toolkit   

Engels
  Overview 
  Search and Replace
  Directory Toolkit

Frans
  Overview
  Search and Replace
  Directory Toolkit

Greek
  Overview
  Search and Replace
  Directory Toolkit

Italiaans
  Overview
  Search and Replace
  Directory Toolkit

Japans
  Overview
  Search and Replace
  Directory Toolkit

Norsk
  Oversikt
  Search and Replace
  Directory Toolkit

Portugees
  Overview
  Search and Replace
  Directory Toolkit

Spanish
  Overview
  Search and Replace
  Directory Toolkit

Swedish
  Overview
  Search and Replace
  Directory Toolkit

 

Met blijdschap geven wij kennis dat onze internationale producten nu bestaan uit Duitse, Franse, Italiaanse, Japanse, Portugese en Nederlandse versies.

Onderstaande tabel bevat een overzicht van onze producten en de taal. Tevens geeft de tabel weer in welk stadium de vertaling van een product zich bevindt.

Deze pagina zal frequent wijzigen.

Internationale Funduc Software Producten

Componenten

Versie

Product

Interface

Documentatie

Chinese (Simplified)

Search and Replace
Directory Toolkit
Registry Toolkit

Y
N
M

N
N

N

Danish

Search and Replace
Directory Toolkit
Registry Toolkit

Y
N
Y

N
N

N

Duits

Search and Replace
Directory Toolkit
Registry Toolkit

J
J
J

J
J
N

Nederlands

Search and Replace
Directory Toolkit

J
J

In bewerking
In bewerking

Frans

Search and Replace
Directory Toolkit

J
J

J
J

Greek

Search and Replace
Directory Toolkit

J
J

N
N

Italiaans

Search and Replace
Directory Toolkit

J
J

J
In bewerking

Japans

Search and Replace
HexView
Directory Toolkit

J
J
J

J
nvt
J

Norwegian

Search and Replace
Directory Toolkit

J
J

N
N

Portugees 

Search and Replace
Directory Toolkit

J
J

In bewerking
N

Spanish

Search and Replace
Directory Toolkit

J
J

In bewerking
In bewerking

Swedish

Search and Replace
Directory Toolkit

J
J

N
N

Met dank aan Bert Hankes voor het prepareren van de Nederlandse DLL's en documentatie (HLP nog in ontwikkeling).

Wij maken internationale versies van onze producten. Neem kontakt op met Mike Funduc mike@funduc.com als je een versie wilt maken in je eigen taal.


[Back] [Home]

© 1995-2018 Funduc Software. Alle rechten voorbehouden.
http://www.funduc.com
http://www.searchandreplace.com
Op- en aanmerkingen naar webmaster@funduc.com